True
Muziek.TV - TV kijken via internet, de beste Muziek tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

Nederland zingt - Alle afleveringen
Nederland zingt
Nederland Zingt: Programma met een mix van muziek, samenzang, persoonlijke geloofsverhalen en een Bi

Eeuwigheidszondag, traditioneel de dag waarop we de mensen gedenken die we dit jaar moeten missen. Er is ruimte voor verdriet, tegelijkertijd kijken we uit naar die dag dat er geen tranen meer zullen zijn. We zingen liederen die hoop en troost geven, dwars door alle tranen heen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Programma met een mix van muziek, samenzang, persoonlijke geloofsverhalen en een Bi

De God van de Bijbel is een God van dichtbij, niet van veraf. We mogen in Zijn nabijheid het leven door gaan. Samen dus, nooit meer alleen. Wat een liefde! We zingen liederen over Zijn liefde en dat God ons nabij blijft.Nederland zingt
Nederland Zingt: Programma met een mix van muziek, samenzang, persoonlijke geloofsverhalen en een Bi

Heel veel dingen in het leven zijn tijdelijk, maar in de Bijbel lezen we dat geloof, hoop en liefde altijd zullen blijven. Het grootste deel is de liefde. Juist in deze onrustige tijd mogen we daarover zingen en hoop uit halen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Groot is Uw trouw

Terugblik op de Open Doors-dag van zaterdag 21 oktober 2023 in Barneveld, met samenzangliederen in de sfeer van deze dag.Nederland zingt
Nederland Zingt: Wat een liefde!

Op 11 november is het Nederland Zingt Event in Leiden. Het thema van het event is We delen de liefde. Muzikant Marcel Zimmer schreef naar aanleiding van een preek het lied Wat een liefde.Nederland zingt
Nederland Zingt: De schepping getuigt

God is schepper van al wat leeft en wat kun je blij en verwonderd raken van hoe mooi Hij alles maakte. Tegelijkertijd hebben wij ook zorg te dragen voor het leven op aarde. Daarover zingen we samen met Schrijvers voor Gerechtigheid. Ook klinken bekende liederen als Vreugde, vreugde, louter vreugde en Heerser over alle dingen.Nederland zingt
Nederland Zingt: De schepping getuigt

God is schepper van al wat leeft en wat kun je blij en verwonderd raken van hoe mooi Hij alles maakte. Tegelijkertijd hebben wij ook zorg te dragen voor het leven op aarde. Daarover zingen we samen met Schrijvers voor Gerechtigheid. Ook klinken bekende liederen als Vreugde, vreugde, louter vreugde en Heerser over alle dingen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Altijd welkom/Thuis

Iedereen is welkom bij God. Onder Zijn vleugels ben je veilig. Als we het over 'thuis' hebben, mogen we ook uitzien naar het Hemelse thuis. Hoe dat zal zijn, weet niemand. Toch mogen we vol vertrouwen daarnaar uitzien en erover zingen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Israël en de muziek

Muzikale voorbereiding op de Israëlzondag die jaarlijks op de eerste zondag van oktober plaatsvindt met prachtige liederen als 'Ruach', 'Door de wereld gaat een woord' en 'Sta op o kind'ren van Israel'. Ook horen we het verhaal van Rineke de Wit. Zij vertelt over de impact van Hebreeuwse liederen in haar geloofsleven.Nederland zingt
Nederland Zingt: U geeft rust

Samenzang met liederen over rust en vertrouwen. We mogen onze ogen richten op God en daar onze rust vinden.Nederland zingt
Nederland Zingt: Onvrede en nu?

Het kan moeilijk zijn om te geloven in vrede voor iedereen. Als je kijkt naar de wereld om ons heen, lijkt vrede heel ver weg. Toch mogen we zingen van een God die ons Zijn vrede geeft. Dat doen we op de dag dat de Nationale Vredesweek begint.Nederland zingt
Nederland Zingt: Vader, bouw Uw koninkrijk

Het Onzevader is het gebed dat Jezus ons leerde bidden. Er zijn al verschillende liederen over geschreven. Ook in de andere liederen weerklinkt Gods liefde voor ons en het vertrouwen dat wij in Hem mogen hebben.Nederland zingt
Nederland Zingt: Maak ons één

In mei 2023 vond in de Grote Kerk van Apeldoorn het Nederland Zingt Event plaats. Er klinken liederen van Dwight Dissels, Amanda Lock en Chapter 4.Nederland zingt
Nederland Zingt: Toekomst vol van hoop

Het lied Toekomst vol van hoop heeft een bijzondere betekenis voor de leden van mannenkoor De Lofzang uit Heerde. Het lied hielp de mannen in een zware periode. Ook in de andere liederen die gezongen worden, klinken Gods trouw en zijn hoopvolle beloftes aan ons door.Nederland zingt
Nederland Zingt: Groen is het land

De dichter van Psalm 23 heeft het over grazige weiden. Of, zoals The Psalm Project zingt: Groen is het land! God leidt ons als een herder naar plaatsen van rust. Dat belooft hij ons in Zijn woord. Over die beloftes zijn ook veel mooie liederen geschreven.Nederland zingt
Nederland Zingt: Herstel mijn eerste liefde

Er kunnen periodes in je leven zijn dat God verder weg voelt. De liefde voor Hem kan dan wat meer op de achtergrond verdwijnen. De liederen gaan over het verlangen naar herstel van die liefde: Herstel mijn eerste liefde die ik ooit had voor u, want ik wil van u houden nog zo veel meer dan nu.Nederland zingt
Nederland Zingt: Geloof

In elke omstandigheid heb je geloof nodig voor de grote en kleine dingen. Op het gebied van geloof leer je je hele leven. Vaak doen we dit samen met anderen. Zij helpen je op weg door bijvoorbeeld hun kennis te delen. Zij zaaien en planten, maar uiteindelijk is het God die je laat groeien in geloof.Nederland zingt
Nederland Zingt: God is dichtbij

God biedt ons de veiligheid die we nergens anders vinden. Ook al voel je het niet altijd zo, juist in de moeilijke omstandigheden wil God dichtbij zijn en mag je schuilen bij Hem.Nederland zingt
Nederland Zingt: Toekomst vol van hoop

Het lied Toekomst vol van hoop heeft een bijzondere betekenis voor de leden van mannenkoor De Lofzang uit Heerde. Het lied hielp de mannen in een zware periode. Ook in de andere liederen die gezongen worden, klinken Gods trouw en zijn hoopvolle beloftes aan ons door.Nederland zingt
Nederland Zingt: Hemelvaartsdag

Programma met een mix van muziek, samenzang, persoonlijke geloofsverhalen en een Bijbelse overdenking.Nederland zingt
Nederland Zingt: Voor al uw goede gaven

Programma met een mix van muziek, samenzang, persoonlijke geloofsverhalen en een Bijbelse overdenking.Nederland zingt
Nederland Zingt: Een koninklijk kind

God regeert als hoogste Koning. We mogen geloven dat we kinderen van die Koning zijn. Koningskinderen dus.Nederland zingt
Nederland Zingt: Groen is het land

De dichter van Psalm 23 heeft het over grazige weiden. Of zoals The Psalm Project zingt: Groen is het land! God leidt ons als een herder naar plaatsen van rust. Dat belooft hij ons in Zijn woord. Over die beloftes zijn ook veel mooie liederen geschreven.Nederland zingt
Nederland Zingt: Herstel mijn eerste liefde

Er kunnen periodes in je leven zijn dat God verder weg voelt. De liefde voor Hem kan dan wat meer op de achtergrond verdwijnen. De liederen gaan over het verlangen naar herstel van die liefde: 'Herstel mijn eerste liefde die ik ooit had voor u, want ik wil van u houden nog zo veel meer dan nu.'Nederland zingt
Nederland Zingt: Het wordt licht

Kerst wordt vaak het feest van licht genoemd, maar ook met Pasen vieren we hoe het licht wordt. Het donkere graf maakt plaats voor het wonderlijke licht van Jezus' opstanding. Op Stille Zaterdag zie en hoor je die overgang van donker naar licht terug in de muziek. Vanuit de verstilling zoeken we het lied op.Nederland zingt
Nederland Zingt: Hosanna, de Koning komt

We leven toe naar Pasen. Met Palmpasen staat een feestelijke gebeurtenis centraal: onder luid gezang en gejuich kwam Jezus Jeruzalem binnen. 'Hosanna voor de Zoon van David!' werd er geroepen. Die woorden klinken ook in de liederen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Knielen voor je Maker

Je kunt vol overgave en met geheven handen voor God zingen. Maar als je tot het besef komt van wat Hij voor ons deed, dan nodigt dat ook uit om vol ontzag voor Hem te buigen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Leven door de Geest

Gods geest helpt ons om in vrijheid te leven. We mogen ons thuis voelen bij God en weten dat we Zijn kinderen zijn. Deze gedachte geeft ons houvast om voluit te leven door Zijn geest. Over hoe Gods geest door ons leven heen werkt, is te hore in de liederen die voorbijkomen.Nederland zingt
Nederland Zingt: God wil dichtbij zijn en je mag schuilen bij Hem

God biedt ons de veiligheid die we nergens anders vinden. Ook al voel je het niet altijd zo. Juist in de moeilijke omstandigheden wil God dichtbij zijn en mag je schuilen bij Hem.Nederland zingt
Nederland Zingt: God is getrouw, zijn plannen falen niet

Als mens kun je allerlei plannen maken, maar soms moet je die ook weer loslaten. Het plan van God werkt altijd door.Nederland zingt
Nederland Zingt

Programma met een mix van muziek, samenzang, persoonlijke geloofsverhalen en een Bijbelse overdenking.Nederland zingt
Nederland zingt voor Syrië

De aardbevingen van maandag 6 februari in Syrië en Turkije zetten de wereld op z'n kop. In deze speciale uitzending van EO Metterdaad in samenwerking met Nederland Zingt wordt stilgestaan bij deze vreselijke ramp. Arjan Lock en Mirjam Bouwman spreken met betrokkenen. De gesprekken worden omlijst met passende liederen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Jullie zijn het licht van de wereld

God geeft ons Zijn licht, maar ook de mogelijkheid om dat door te geven. Hoe laat jij je licht schijnen in deze wereld? Daarover gaan de liederen die gezongen worden, bijvoorbeeld God van licht en Maak ons tot een stralend licht.Nederland zingt
Nederland Zingt: Zoutend zout

Jezus roept ons op om een verschil te maken in deze wereld. Dat hoeft niet groots, het kan gewoon door er voor een ander te zijn. Er komen nummers langs als Laat heel de wereld het zien en Jezus roept hier mensen samen.Nederland zingt
Nederland Zingt: De wijsheid van God

'Heer ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet.' Deze tekst uit het lied Wat de toekomst brengen moge zegt iets over Gods wijsheid. Zijn wijsheid gaat al ons verstand te boven.Nederland zingt
Nederland Zingt: Ga met God/Vede zij U

Liederen als Vrede zij U en Vrede van God vanuit de Jaarbeurs op de Nederland Zingt Dag in 2022. Vanuit deze vrede kun je jezelf overgeven aan God en vragen om Zijn leiding in je leven. Over die zekerheid wordt gezongen in het lied Ga met God en Hij zal met je zijn.Nederland zingt
Nederland Zingt: Gebed om zegen

Zondag 15 januari start de Week van gebed voor eenheid. Je kunt in stilte bidden, je kunt hardop bidden, maar je kunt ook zingend bidden. De liederen die langskomen zijn eigenlijk gezongen gebeden.Nederland zingt
Nederland Zingt

Nederland Zingt staat in het teken van Door en door goed. Zangeres Eline schreef een nummer met deze titel. Ze deelt het verhaal erachter. Verder komen er meer hoopvolle liederen langs over Gods goedheid.Nederland zingt
Nederland Zingt: Oud en nieuw

Samenzang op deze laatste avond van 2022. Ook vertellen presentatoren Mirjam, Henk en Tirza over hun lied van 2022.Nederland zingt
Nederland Zingt: In de kerstnacht boven Bethlehem

'Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen!' Het is zover: deze kerstavond sluiten we advent af en leven we toe naar het feest van hoop en licht, met bekende kerstliederen, zoals Stille Nacht en Eer zij God in onze dagen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Machtig God

Het is echt bijna kerst. We mogen geloven dat God machtig is, en ons daaraan vasthouden. De liederen gaan daarover. Daarnaast het bijzondere verhaal van Urker Luut. Hij bekeert zich na een losbandig leven tot het christelijke geloof.Nederland zingt
Nederland Zingt

Programma met een mix van muziek, samenzang, persoonlijke geloofsverhalen en een Bijbelse overdenking.Nederland zingt
Nederland Zingt: Een geschenk uit de hemel

God heeft Jezus naar de aarde gezonden als geschenk aan ons. Maar we kunnen ook een geschenk zijn naar elkaar toe. Niet omdat je iets groots of bijzonders doet, maar omdat je er voor de ander bent.Nederland zingt
Nederland Zingt: De mensen die we missen

De christelijke band Sela verwoordt het missen van je dierbaren in hun nieuwe lied over Eeuwigheidszondag. Verder liederen over hoe God onze overleden dierbaren herinnert en vasthoudt.Nederland zingt
Nederland Zingt: Al je levensjaren blijf Ik dezelfde

'Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, tot in je grijsheid zal Ik je steunen. Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, Ik zal je steunen en beschermen.' Een prachtige tekst uit Jesaja 4 in de Bijbel. God is bij ons, in welke levensfase we ons ook bevinden.Nederland zingt
Nederland Zingt: Als zingen niet meer gaat

Wat moet je doen als het leven je zo zwaar valt dat je niet meer kunt zingen? We delen verhalen en liederen die gaan over zulke moeilijke tijden.Nederland zingt
Nederland Zingt: Bijbelverhalen

De Bijbel is het belangrijkste boek voor christenen. In dit oude boek staan verhalen die vandaag de dag nog zeer tot de verbeelding spreken. De liederen gaan ook over deze verhalen en inspirerende personen. Zo komt de spiritual When Israel was in Egypt's land voorbij, net als de vernieuwde versie van Psalm 84.Nederland zingt
Nederland Zingt Dag

Na twee jaar komen duizenden mensen weer samen in de Jaarbeurs op de Nederland Zingt Dag. Een terugblik op de afgelopen jaren van dit muzikale feest.Nederland zingt
Nederland Zingt: Geloofsopvoeding

Muziek is een van de talen om je kinderen vertrouwd te laten raken met het christelijke geloof. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Daarover vertelt Martine van den Hazel-Stoffer. Zij is dirigente van het kinderkoor De Jonge Luitjes, juf én moeder. We nemen een kijkje in haar klas en zingen liederen speciaal voor kinderen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Vrede

Uitzending in het teken van het thema vrede. Dit naar aanleiding van de Vredesweek, georganiseerd door PAX. Met passende liederen zoals 'Geef vrede Heer, geef vrede', 'Rechter in het licht verheven' en 'Uw vrede vult dit huis'. Allemaal liederen die helpen te beseffen dat we ondanks oorlogen en conflicten over de hele wereld mogen geloven in een God die vrede geeft.Nederland zingt
Nederland Zingt: Aan tafel

Aan tafel sluit aan bij het jaarthema van de PKN, met liederen van artiesten als Elise Mannah met Toon mijn liefde en Sela met het lied Thuis. Ook horen we het themalied Voor iedereen is een plaats aan de tafel. Want ook voor jou is er een plekje vrij.Nederland zingt
Nederland Zingt: Special God save the queen

In verband met het overlijden van koningin Elizabeth zingen we hymnes en liederen die passen bij de roeping en overtuiging van deze bijzondere en diepgelovige vrouw.Nederland zingt
Nederland Zingt

Programma met een mix van muziek, samenzang, persoonlijke geloofsverhalen en een Bijbelse overdenking.Nederland zingt
Nederland Zingt: Sera Noa, Mannenkoor Salomo en Young Ladies Choir

Liederen over Jezus gezongen door Sera Noa, het Mannenkoor Salomo en het Young Ladies Choir Hadassah. Liederen als 'Liefde is de bron' en Psalm 73, maar ook 'Jezus, licht in de duisternis'. Mooie liederen om mee te zingen en om de vele kanten van Hem mee te beleven.Nederland zingt
Nederland Zingt: G-Roots

Er komen bemoedigende en herkenbare meezingers voorbij als Abba Vader en Zegen aanbidding. De liederen laten je voelen dat je op God en elkaar mag leunen. Elroy, een van de solisten van G-Roots, vertelt aan Mirjam hoe hij steun vond bij het koor en ook op hen kon leunen. Het samenzangkoor van The Choir Company zingt ook mee.Nederland zingt
Nederland Zingt met Amazing Grace en Salomo

Deze uitzending zit vol samenzang. Te gast zijn Sera Noa, Mannenkoor Salomo en het Amazing Grace Choir. Er komen bekende liederen voorbij, zoals Rots der eeuwen en Psalm 42. Ook zingt Sera het prachtige lied Storm.Nederland zingt
Nederland Zingt met LEV

Een hoopvolle uitzending met LEV en Total Praise onder leiding van Pearl Jozefzoon. Liederen als God van licht en Kerk van alle tijden komen voorbij. Ook gaat Henk in gesprek met Esther die vertelt hoe zij Gods troost ervaarde door het lied Onzichtbare armen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Stille Zaterdag

Pasen is het krachtigste liefdesverhaal in de geschiedenis. In leven en lijden is Hij samen met ons. Er komen prachtige liederen voorbij, zoals Aan Uw tafel van Sela, maar ook het altijd mooie overwinningslied U zij de glorie. Tussendoor worden er mooie teksten opgelezen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Kampen Boys Choir

Het kwetsbare van het offer van Jezus komt naar voren. We kijken met elkaar naar Hem: wat een immense liefde heeft Hij voor ons dat Hij voor ons stierf! We voelen iets van de zwaarte van wat Hij heeft doorstaan, terwijl andere liederen een stukje van de hemel laten zien. Samen reflecteren we, en leven we toe naar Pasen terwijl we de Stille Week in gaan.Nederland zingt
Nederland Zingt: Mozaïek Worship & Trinity

Programma met een mix van muziek, samenzang, persoonlijke geloofsverhalen en een Bijbelse overdenking.Nederland zingt
Nederland Zingt: Ars Musica & Kampen Boys Choir

Het Kampen Boys Choir en Ars Musica zingen liederen die wijzen op het Licht van de wereld, als Licht dat ons aanstoot en Hail, gladdening light. Ook gaat Mirjam in gesprek met Tristan, een van de jonge zangers, die haar vertelt waarom hij zo geniet van het zingen in het koor. De liederen die we horen brengen een stukje hemel op aarde.Nederland zingt
Nederland Zingt: Ars Musica

Hoopvol klinken de heldere stemmen van de zangeressen van Ars Musica vanuit de Lebuïnuskerk in Deventer. Er worden liederen gezongen die ons blijven aanmoedigen te blijven zingen, ook als het moeilijk gaat, zoals Laat ons de Heer lofzingen en Sing gently. Ook het lied Geef vrede, Heer, geef vrede komt voorbij. Ars Musica wordt ondersteund door een prachtig strijkkwartet en een samenzangkoor van The Choir Company.Nederland zingt
Nederland Zingt: Special 'Amazing Grace'

Liederen over het thema genade, gezongen door onder andere het ADEM Project. Ook zingt Mannenensemble Espressione samen met soliste Tenira Sturm.Nederland zingt
Nederland Zingt: Mozaïek Worship

Vanuit de Lebuïnuskerk in Deventer klinken liederen als Kroon Hem met gouden kroon, maar ook het altijd krachtige lied Jezus Overwinnaar. Mozaïek Worship brengt een mix van oude klassiekers en krachtige eigen liederen ten gehore. Ze worden hierin ondersteund door een koor van The Choir Company.Nederland zingt
Nederland Zingt: Tenira Sturm en Mannenensemble Espressione

Vanuit Schiedam klinkt meerstemmig gezang van de twaalf stemmen van Mannenensemble Espressione. Zij zingen onder andere het welbekende Psalm 63. Samen met Tenira Sturm brengen ze een aantal andere liederen ten gehore, en Tenira soleert met 'Als zo lief had God de vader ons'.Nederland zingt
Nederland Zingt: ADEM Project

Een aantal zangers van het ADEM Project is te gast in de Grote of Sint Janskerk van Schiedam om hun treffende muziek te laten klinken. Zij worden hierin ondersteund door diverse muzikanten en zangers. Ook zullen de bekende samenzangliederen niet ontbreken.Nederland zingt
Nederland Zingt: Gebed

Speciaal voor de Week van Gebed zijn liederen geselecteerd die alles te maken hebben met bidden. Deze liederen kunnen helpen wanneer het lastig is om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Vanuit verschillende kerken van ons land worden deze gezongen gebeden ten gehore gebracht.Nederland zingt
Nederland Zingt: Cantus Lux Aeterna

In de Sint-Joriskerk van Amersfoort zingen Maria den Hertog, Tamara Ester, Teun van Dijk en Aart van der Snoek van het klassiek ensemble Cantus Lux Aeterna liederen uit het Liedboek. Hun gezang wordt ondersteund door samenzang.Nederland zingt
Nederland Zingt: Remko Harms

Een programma met een mix van muziek, samenzang, persoonlijke geloofsverhalen en een Bijbelse overdenking.Nederland zingt
Nederland Zingt: Kerst

Stille nacht, Volheid van God, Komt, verwondert u hier mensen en meer mooie liederen worden gezongen door Nigel Brown, Lotte van Bolhuis en samenzang. Tussen de liederen door klinken korte lezingen en het gedicht Kom in ons midden.Nederland zingt
Nederland Zingt: Volkskerstzang

Rondom het thema Schitterend licht klinken samenzangliederen uit de afgelopen jaren. De gekozen liederen vertellen, samen met een aantal korte bijbellezingen, het verhaal van advent tot kerst. Vanuit diverse kerken klinken de liederen van Hoe zal ik U ontvangen? tot De sterre gaat stralen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Giovanca

In het Oude Kerkje van Kortenhoef ontvangt Henk van Steeg zangeres Giovanca. Met de liederen die zij zingt, vertelt zij iets over haar jeugd en afkomst. Zo begint zij met het lied 'Zie ik sterren aan de hemel staan', wat zij als kind al graag zong. Uit die tijd komt ook het bekende lied 'De kracht van uw liefde'. Door het gedeeltelijk in het Papiaments, haar moedertaal, te zingen, kan zij het lied met nog meer gevoel brengen. Na een aantal samenzangliederen vanuit Doesburg, zingt Giovanca nog het lied 'Ik wil altijd zijn waar U bent'. Dit lied was belangrijk voor haar toen ze opgroeide en zelf haar weg zocht in het geloof.Nederland zingt
Nederland Zingt: Denise Brand

Denise Brand zong in 2017, samen met de overige leden van het vocaal ensemble Eleven, tijdens het Vriendenconcert en de aansluitende Nederland Zingt-avond in Zutphen. Haar herinneringen aan deze dag worden omlijst met liederen uit de bundel van Johannes de Heer en andere bundels.Nederland zingt
Nederland Zingt: Het Laatste Lied

Zondag 21 november 2021 is het eeuwigheidszondag en worden mensen herdacht die het afgelopen jaar zijn overleden. De rode draad is het lied Ik zal er zijn, een lied dat de afgelopen jaren een grote plaats heeft ingenomen in de harten van veel mensen. Een lied dat ook regelmatig klinkt op begrafenissen. Daarnaast klinken er passende liederen, zoals Wat de toekomst brengen moge en Ik bouw op U, gezongen door Het Laatste Lied.Nederland zingt
Nederland Zingt: Jan Willem van Delft

Terug naar het jaar 2016. In Veenendaal werd gezongen in de openlucht op de markt. Het publiek kwam overal vandaan en zong uit volle borst mee met Joke Buis, Kees Kraayenoord, Marcel en Lydia Zimmer en kinderkoor Jedaja. Samen met pianist Jan Willem van Delft blikt Mirjam terug op die middag en aansluitende avond in de Oude Kerk van Veenendaal.Nederland zingt
Nederland Zingt: Gospel Boulevard

Op 5 november 2019 gaf Gospel Boulevard een swingend concert voor de Vrienden van Nederland Zingt in de IJsselhallen in Zwolle. Dirigent André Bijleveld blikt terug op deze avond. Ook klinken er mooie samenzangliederen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Psalm 23

Op 13 oktober 2021 werd De Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) gepresenteerd. Mirjam Bouwman leest uit deze vertaling Psalm 23. De lezingen worden afgewisseld met samenzangliederen die in de afgelopen jaren bij Nederland Zingt werden opgenomen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Martin Brand

Martin Brand blikt terug op het concert dat hij in 2016 gaf voor de Vrienden van Nederland Zingt. Hierbij worden schitterende luisterliedjes van Martin afgewisseld met wat meer vertrouwde liederen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Reni en Elisa Krijgsman

De liederen van Reni en Elisa Krijgsman hebben in de afgelopen jaren een grote plaats in de christelijke muziekwereld gekregen. Uit hun brede repertoire zingen zij onder andere het lied 'Vader, U bent goed'. Daarnaast klinken ook bekende samenzangliederen zoals 'Groot is uw trouw' en 'Hij is verheerlijkt' vanuit de Catharinakerk in Doetinchem.Nederland zingt
Nederland Zingt: Joke Buis

In 2019 gaf Joke Buis een uniek concert voor de Vrienden van Nederland Zingt. Een bijzondere middag met een mooie mix van bekende en nieuwe liederen. Van dit concert zijn prachtige beelden gemaakt die nog niet eerder uitgezonden zijn op televisie. Hoe kijkt Joke nu terug op dit concert? Wat was voor haar het hoogtepunt?Nederland zingt
Nederland Zingt: Elise Mannah

Elise Mannah zingt een aantal prachtige liederen. Ook is er een vocaal ensemble onder leiding van Bert Noteboom samen met solisten Sharon Kips en Remko Harms te horen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Pinksteren

Samen zingen met Sela vanuit de schitterende Bergkerk in Deventer. Over de Geest van God, de Trooster, die is gekomen en wil wonen in mensen. Een feestelijke gebeurtenis, die met veel enthousiasme wordt bezongen. Naast de bandleden is ook het vaste achtergrondkoor van Sela te zien en te horen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Hij laat niet los

'Hij laat niet los' was het thema van de Nederland Zingt Dag 2019. Alle hoogtepunten van deze bijzondere dag, met liederen als 'God van licht' en 'Houd vol'. Optredens van Kees Kraayenoord, zijn dochter Reni en de band Sela. Daarnaast klinken heerlijke samenzangliederen, gezongen door de ruim 10.000 bezoekers van deze dag.Nederland zingt
Nederland Zingt: Thuis in de hemel

Met Hemelvaart wordt gevierd dat Jezus terugging naar de hemel om daar plaatsen gereed te maken. Na Zijn lijden en sterven mocht Jezus thuiskomen in de hemel. En iedereen die in Hem gelooft, mag daar ook hoopvol naar uitzien. Over de hemelvaart van Jezus en het thuiskomen in de hemel wordt gezongen. Met mooie samenzangliederen en liederen van Kinga Bán. Te gast zijn goede vrienden van Kinga Bán, met wie zij veel muziek heeft gemaakt.Nederland zingt
Nederland Zingt: Hoor ons loflied

Het geloof kan een intense vreugde geven, een blijdschap die dieper gaat dan wat dan ook. Veel dieper dan een opgewekt of feestelijk gevoel. De gedachte aan wat God voor goeds heeft gedaan en doet, helpt om mee te zingen met de liederen die klinken vanuit de Cunerakerk in Rhenen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Alles wordt nieuw

Bij God is er altijd een nieuw begin mogelijk. Ook wel een 'schone start' genoemd, met de woorden van Psalm 51. Over dat nieuwe begin wordt gezongen. Daarnaast klinken er ook liederen over het nieuwe begin dat aanbreekt als Jezus terugkomt.Nederland zingt
Nederland Zingt: Pasen

Met de band Sela zingend op weg naar Pasen. Met liederen die helpen om stil te staan bij Gods grote liefde voor de mensen. Jezus stierf aan het kruis om de wereld te redden, maar na drie dagen in het graf stond Hij weer op uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Bouw uw Koninkrijk

Ruim 10.000 mensen zingen samen op de Nederland Zingt Dag 2017 in de Jaarbeurs. Een feest om deze hoogtepunten opnieuw of voor het eerst te beleven en om de liederen uit volle borst mee te zingen.Nederland zingt
Nederland Zingt: Op U vertrouw ik

Vertrouwen kan moeilijk zijn. Mensen kunnen teleurstellen. Je kunt jezelf teleurstellen. Maar wie durft te vertrouwen op God komt nooit bedrogen uit.Nederland zingt
Nederland Zingt: In liefde verbonden

Zingen over de liefde die samenbindt en bij elkaar houdt, ook als we op afstand verbonden zijn. Eensgezindheid en onderlinge liefde zijn een geschenk van God.Nederland zingt
Nederland Zingt: Ik zal er zijn

We blikken terug op de Nederland Zingt Dag van 2016. Het thema is 'Ik zal er zijn', de titel van een van de meest geliefde liederen van de laatste jaren, dat uiteraard ook te horen is.Nederland zingt
Nederland Zingt: Uit de diepte

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Liederen kunnen daarbij helpen. Zelfs als het moeilijk is, is God dichtbij. Ook als dat niet zo gevoeld of ervaren wordt.Nederland zingt
Nederland Zingt: Levend water

Op de Nederland Zingt Dag in 2015 was het thema 'Levend water'. Een terugblik met alle hoogtepunten van deze bijzondere dag, waarin ruim 10.000 bezoekers genoten van de samenzangmomenten, de sprekers en de optredens van artiesten.Nederland zingt
Nederland Zingt: Zoek eerst het Koninkrijk

Prachtige samenzangliederen vanuit de Nicolaïkerk in Utrecht, zoals 'Leid mij Heer' en 'Psalm 116', die uitnodigen om mee te zingen en Gods weg te zoeken.Nederland zingt
Nederland Zingt: Mijn Toevlucht

'Abba Vader' en 'Mijn Toevlucht' zijn geliefde liederen die tot troost en bemoediging zijn. Wat is het heerlijk om te weten dat er een God in de hemel is die voor ons zorgt en bij Wie we altijd weer mogen schuilen.Nederland zingt
Nederland Zingt

Samen zingen, samen geloven met livemuziek vanuit het EO-gebouw in Hilversum.