True
Muziek.TV - TV kijken via internet, de beste Muziek tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Contact   Privacy & Cookies  

De publieke tribune - Alle afleveringen
De publieke tribune
De Publieke Tribune: Wie lijmt de samenleving?

Veel burgers hebben het gevoel dat 'het systeem' voor hen niet werkt. Ze zien 'de overheid' eerder als een vijand dan als een vriend. Hoe heeft het zover kunnen komen? En waar ligt de werkelijke macht? Rotterdammers die door uiteenlopende redenen hun vertrouwen in de overheid verloren, gaan in gesprek met minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot. De Rotterdamse Ombudsman Marianne van den Anker denkt en luistert kritisch mee. Van wie moeten de noodzakelijke veranderingen komen?De publieke tribune
De Publieke Tribune: Ggz onder Druk

Is meer geld de oplossing voor de problemen in de ggz? Volgens professionals en ervaringsdeskundigen is er een andere blik op geestelijke gezondheidszorg nodig. Psychiater Jim van Os en ervaringsdeskundigen gaan in gesprek met minister Conny Helder. We moeten anders gaan kijken naar 'herstel', meer ruimte geven aan ervaringsdeskundigheid in het hersteltraject, en aandacht hebben voor wat iemand nodig heeft in plaats van labels te plakken. Een gesprek vanuit het Enik Recovery College in Utrecht, een plek waar ervaringsdeskundigen elkaar ontmoeten en ondersteunen.De publieke tribune
De Publieke Tribune: Werkvloer in de Overgang

Burn-out of in de overgang? Hoe kan het dat de werkvloer nog altijd is ingericht op mannen? Op het ministerie van SZW in Den Haag gaan mensen die in hun werk en leven met de overgang te maken hebben in gesprek met secretaris-generaal Loes Mulder. Een op de tien vrouwen tussen de 45 en 55 jaar valt onnodig uit. Ziekteverzuim door de overgang kost zo'n 654 miljoen euro per jaar. Waarom is er zo weinig kennis over oplossingen die voorhanden zijn? En hoe kan het beter?De publieke tribune
De Publieke Tribune: Als Taal je tegenhoudt

Hoe kan het dat er nog zoveel laaggeletterden in ons land zijn? Ervaringsdeskundigen gaan hierover in gesprek met onderwijsminister Dennis Wiersma. 2,5 miljoen Nederlanders hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat ze niet goed kunnen meekomen in de maatschappij. Ze vinden geen werk, hebben te maken met spanningen thuis, schulden en een slechte gezondheid. Een gesprek waarbij schrijver Abdelkader Benali kritisch meeluistert en -denkt.De publieke tribune
De Publieke Tribune: Onmacht Thuis

In gezinnen waar huiselijk geweld speelt of dreigt, leeft bij ouders vaak onmacht, schaamte en angst om hun kinderen te verliezen. Hierdoor is de drempel om hulp te zoeken groot. Zonder hulp kan de situatie snel verergeren of escaleren. In Tilburg gaan ouders die dat overkwam in gesprek met hun wethouder Marcelle Hendrickx. Wat hebben zij nodig om bij onveilige situaties wél aan de bel te trekken?De publieke tribune
De Publieke Tribune: Kennis in de Knel

Wetenschappers in gesprek met minister Dijkgraaf. Het vertrouwen in de wetenschap kalft af. Kennis wordt verketterd door groepen burgers, onderzoeksresultaten worden openlijk in twijfel getrokken en wetenschappers krijgen te maken met intimidatie en bedreigingen. Zo ernstig soms, dat ze zich terugtrekken uit het publieke debat. Microbioloog Roel Coutinho, rechtsfilosoof Tamar de Waal en cardioloog Harriette Verwey gaan in gesprek met Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans luistert en denkt kritisch mee.De publieke tribune
De Publieke Tribune: Kind van

Meer dan een half miljoen kinderen in Nederland groeit op met een ouder met psychische problemen of verslaving. Dat is één op de zes kinderen. Zij lopen ook nog eens een veel grotere kans om zélf psychische problemen of een verslaving te ontwikkelen. Kinderen die dit zelf meemaken vertellen over hun ervaringen aan staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid. Wat hebben zij nodig in hun zorgen voor en om een naaste? En hoe kunnen we voorkomen dat deze kinderen de patiënten van morgen worden?De publieke tribune
De Publieke Tribune: Een Tweede Kans

Snel geld, status en erbij willen horen verleidt jongeren tot criminaliteit. Ruim een derde van de veroordeelde jongeren gaat binnen twee jaar weer de fout in en dat aantal neemt toe. Hoe zorg je ervoor dat jongeren die uit de gevangenis komen niet meer terugvallen in hun oude gewoontes? En op hoeveel nieuwe kansen heb je als mens eigenlijk recht? Jongeren, ouders en hulpverleners gaan hierover in gesprek met de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch.De publieke tribune
De Publieke Tribune: Meer dan Groene Woorden

Veel grote bedrijven willen graag verduurzamen, maar dat gaat trager dan noodzakelijk is. Hoe maken zij mooie woorden waar? Welke offers zijn zij bereid te brengen? En hoe kan Europese regelgeving daarbij helpen? Omringd door studenten van de Rotterdam Business School gaan Edith Schippers (DSM), Hanneke Faber (Unilever) en Marjan van Loon (Shell) in gesprek met Diederik Samsom, kabinetschef van Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans.De publieke tribune
De Publieke Tribune: Opgroeien tussen messen

Het aantal steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn, als dader en als slachtoffer, is schrikbarend hoog. Hoe komt het dat steeds meer jongeren met wapens rondlopen? Op een middelbare school in Arnhem gaan jongeren, ouders en hulpverleners in gesprek met minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Veiligheid en Justitie en met burgemeester Ahmed Marcouch.De publieke tribune
De Publieke Tribune: Twee Gezichten van Social Media

Social media hebben ons leven verrijkt, nieuwe werelden geopend en ons efficiënter gemaakt. Maar social media hebben ook schaduwkanten: ze kunnen leiden tot een verwrongen wereldbeeld, tot verslaving en tot onzekerheid. Op het Albeda College in Rotterdam gaan jongeren, docenten en ouders in gesprek met Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Digitalisering. Hoe kan zij de online wereld veiliger maken?De publieke tribune
De Publieke Tribune: Sluipmoordenaar bestaansonzekerheid

In arme wijken in Nederland leven mensen gemiddeld zes tot zeven jaar korter dan in rijke wijken en die gezondheidskloof blijft groeien. Coen Verbraak gaat naar een basisschool in de Haagse wijk Moerwijk, een van de armste en meest ongezonde wijken van Nederland. Veel kinderen in deze wijk groeien op met ouders in armoedestress. Bewoners, de basisschooldirectrice en hulpverleners gaan in gesprek met de allereerste minister van armoede, Carola Schouten. Kan zij iets aan hun situatie veranderen?De publieke tribune
De Publieke Tribune: Hoe houden we het droog?

De overstromingen in Limburg zomer 2021 lieten zien dat klimaatverandering geen ver-van-ons-bed-show meer is. In enkele uren veranderde een klein stroompje in verwoestend watergeweld. Coen Verbraak gaat naar Valkenburg, waar bezorgde burgers en hun burgemeester Daan Prevoo in gesprek gaan met staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat Dilan Yesilgöz-Zegerius. Hoe bewerkstelligt zij een klimaatbeleid met snelle actie én oog voor burgers, zodat we ook in de toekomst nog veilig in Nederland kunnen leven? Jan Terlouw luistert en denkt kritisch mee.De publieke tribune
De Publieke Tribune: Wanneer straf je, wanneer zorg je?

Burgemeesters zijn in coronatijd uitgegroeid tot misschien wel de belangrijkste bestuurders. Ze moeten dicht bij het volk staan, maar óók boven de partijen. Burgervaders en burgermoeders over de dilemma's van hun vak. Ze zijn de sleutelfiguren van elke stad, van elk dorp en in crisistijd verwachten we veel van ze. Ze moeten zorgzaam zijn voor alle burgers, maar ook hard optreden zodat wij rustig kunnen slapen.De publieke tribune
De Publieke Tribune: Botte bijl of reddingsboei?

Over ondernemerschap in coronatijd. Moet je als overheid elk bedrijf willen redden van faillissement? Welke criteria hanteer je bij die steun? Een gesprek met demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra en getroffen ondernemers. Corona heeft de economie diep geraakt. En toch blijft het aantal faillissementen tot nu toe te overzien, dankzij massieve financiële steun van de overheid. Maar hoe diep zijn die zakken van Wopke Hoekstra eigenlijk? Wie krijgt een reddingsboei en wie gaat spartelend ten onder?De publieke tribune
De Publieke Tribune: Green Deal: wens of werkelijkheid?

Ondernemers, landbouwers, activisten en mensen uit de energiesector gaan in gesprek met Frans Timmermans over zijn plan om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Hoe gaat hij de kloof overbruggen tussen wat Europa wil en mensen al doen? Een revolutie, zo omschrijft Eurocommissaris Frans Timmermans zijn Green Deal. Daarom op De Publieke Tribune: burgers die deze revolutie van dichtbij beleven.De publieke tribune
De Publieke Tribune: Voordat het écht onveilig wordt

Kan de wijkagent nog de oren en de ogen van de wijk zijn? Nederland heeft met de wijkagent hét unieke wapen tegen radicalisering. Ze zijn de ogen en de oren van de buurt en herkennen problemen voordat ze onoplosbaar zijn geworden. Maar de wijkagent wordt steeds vaker ingezet voor andere politietaken, dus raakt de politie die onmisbare voelsprieten kwijt. Wijkagenten gaan in gesprek met hun baas, plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer. Aan Coen Verbraak de taak om de werelden van de korpsleiding en van de wijkagenten met elkaar te confronteren en tot een echt gesprek te komen, tot waardevolle inzichten en - wie weet - oplossingen.De publieke tribune
De Publieke Tribune: Als de liefde voorbij is

De helft van de Nederlandse vrouwen kan financieel niet op eigen benen staan en één op de vier alleenstaande moeders leeft onder de armoedegrens. Vrouwen die dit zelf meemaakten gaan in gesprek met Ingrid van Engelshoven, de minister die verantwoordelijk is voor emancipatie. Hedy d'Ancona luistert en denkt kritisch mee als feministe van het eerste uur. Waarom vervallen we nog zo vaak in traditionele rolpatronen als we kinderen krijgen? En hoe kan het anders? Aan Coen Verbraak de taak om de wereld van de minister en van de publieke tribune met elkaar te confronteren en tot waardevolle inzichten en, wie weet, oplossingen te komen.